Trygghet på V-Dala

Den här funktionen är en del i nationens förebyggande arbete mot kränkande behandling. Funktionen kan användas av medlemmar, funktionärer, personal och gäster på nationen. Genom att fylla i detta formulär kommer nationens Arbetsmiljö- och trivselutskott bli varse om att du blivit utsatt kränkande behandling eller annan incident som gjort dig otrygg eller gett dig obehag. Du kan själv välja att vara anonym eller om du vill bli kontaktad för uppföljning och eventuella åtgärder. Vänligen notera att om du väljer att vara anonym så kommer du inte kunna få någon uppföljning av ärendet. Om du vill bli kontaktad fyller du i kontaktuppgifter nedan. Notera även att detta formulär inte ersätter en polisanmälan ifall att du har blivit utsatt för något brottsligt. Formuläret är heller inte till för akuta situationer.

Denna funktion är inte till för att skicka in mer allmänna synpunkter och ska inte användas för att gå till obefogade personangrepp mot någon medlem, funktionär, personal eller annan gäst på nationen.

Anmälningar inskickade via detta formulär går i första hand till sammankallande i nationens Arbetsmiljö- och trivselutskott som sedan bedömer om eventuell känslig information ska delges övriga medlemmar i utskottet vid påbörjad utredning.