Kontakt


  Kontakta oss via kontaktformuläret
  eller hitta samtliga kontaktuppgifter nedan.

   


  Kuratel


  Förste kurator

  Linn Mattsson

  018 10 53 39
  1d@​i-qnyn.fr

  För frågor gällande medlemskap, stipendier och nationen i stort.

  Andre kurator

  Emelie Nissfolk

  018 10 53 39
  2d@​i-qnyn.fr

  För ärenden av ekonomisk karaktär, frågor gällande löner, lokalbokningar och gask-/balanmälningar.

  Inspektorat


  Inspektor

  Johan Tysk

  vafcrxgbe@​i-qnyn.fr
  Proinspektor

  Katarina Barrling

  cebvafcrxgbe@​i-qnyn.fr

  Tjänstemän


  För frågor kring löner, kontakta ekonomichefen.

  Ekonomichef

  Pernilla Rosenberg

  018-106367
  rxbabzv@​i-qnyn.fr

  Klubbverk


  Uthyrningssäljare (endast nationshusets festsal, ej bostäder)

  Rasmus Kreku Hofvander

  073-5190067
  hgu@​i-qnyn.fr

  Uthyrningsansvarig sköter nationens uthyrningar. Om du vill ha en fest i vårt hus - så är det den här personen du ska prata med!

  Klubbmästare

  Alex Wadström

  073-519 00 63
  xyz@​i-qnyn.fr

  Ansvarar för anställning av klubbpersonal samt till uthyrningar och teknik.

  tf. Klubbmästarinna

  Alberto Fuentes

  073-519 00 64
  xyzn@​i-qnyn.fr

  Ansvarar för anställning av matinköp och driften av Carl Larssons Café och lunch, samt för kock- och serveringspersonal samt driften av nationens gasker och uthyrningar.

  Pubchef

  Bryce Binya Chawiya

  073-519 00 66
  chora@​i-qnyn.fr

  Ansvarar för anställning av pubpersonal, dryckesinköp och driften av Puben.

  Barmästare

  Theo Nygren

  073-519 00 65
  onez@​i-qnyn.fr

  Ansvarar för anställning av bartenders, dryckesinköp samt driften av nationens barer på uthyrningar, klubbar och släpp.

  Nationens styrelse


  Arbetsmiljö- och trivselutskottet

  neogeh@​i-qnyn.fr
  Förste kurator

  Linn Mattsson

  1d@​i-qnyn.fr
  Andre kurator

  Emelie Nissfolk

  2d@​i-qnyn.fr
  Inspektor

  Johan Tysk

  vafcrxgbe@​i-qnyn.fr
  Proinspektor

  Katarina Barrling

  cebvafcrxgbe@​i-qnyn.fr
  Bibliotekarie

  Urte Murauskaite

  018-13 15 86
  ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
  Skattmästare

  Rolf Kroon

  fxnggz@​i-qnyn.fr
  Biträdande skattmästare

  Helene Erbing Backström

  fgnyys.fxnggz@​i-qnyn.fr
  Förste Kurator emeritus

  Mikael Jansson

  Andre kurator emeritus

  Emil Wenner

  Ledamot av styrelsen 2020-2023

  Karin Karlsson

  Ledamot av styrelsen 2020-2023

  Niklas Gustavsson

  Ledamot av styrelsen 2021-2024

  Hans Petersson

  Ledamot av styrelsen 2021-2024

  Magnus Sjögren

  Ledamot av styrelsen 2022-2025

  Charlii Engström

  Ledamot av styrelsen 2022-2025

  Josefina Jonsson

  Ledamot av styrelsen 2023-2026

  Sofia Toll

  Ledamot av styrelsen 2023-2026

  Marlene Burwik

  Rådgivning


  För personlig rådgivning, tveka inte att vända dig till våra rådgivare.

  Arbetsmiljö- och trivselutskottet

  neogeh@​i-qnyn.fr
  Nationskaplan

  Hans Degréus

  angvbafxncyna@​i-qnyn.fr
  Nationsjurist

  Agnes Domar

  angvbafwhevfg@​i-qnyn.fr
  Alkoholombud

  Vakant

  nyxb@​i-qnyn.fr

  Alkoholombudsmannen kan du prata med om du är orolig för att du själv eller en kompis har alkoholproblem.

  Jämlikhetsombud

  Sofia Axelsson

  wnzb@​i-qnyn.fr

  Jämlikhetsombudet kan du vända dig till om du upplevt trakasserier eller orättvis behandling på nationen.

  Kontaktutskottet


  Kontaktutskottet har hand om nationens nya medlemmar.

  Kontaktsekreterare

  Caroline Barrskog

  xh@​​i-qnyn.fr
  Biträdande kontaktsekreterare

  Alma Eriksson

  xh@​​i-qnyn.fr

  Biblioteksutskottet


  Biblioteksutskottet driver nationens bibliotek.

  Bibliotekarie

  Urte Murauskaite

  018-13 15 86
  ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
  Biträdande bibliotekarie

  Joel Redner

  ovoyvbgrxnevr@​​i-qnyn.fr
  Arkivarie

  Mathilda Meijling

  nexvinevr@​i-qnyn.fr
  Biträdande Arkivarie

  Erik Sjögren Tergius

  Antikvarie

  Teodor Eriksson

  nagvxinevr@​i-qnyn.fr

  Idrottsutskottet


  Idrottsutskottet anordnar veckovisa träningar och idrottsaktiviteter.

  Idrottssekreterare

  Vakant

  vs@​i-qnyn.fr
  Biträdande Idrottssekreterare

  Ida Trabold

  vs@​​i-qnyn.fr

  Internationella utskottet


  Internationella utskottet har hand om nationens internationella medlemmar.

  Internationell sekreterare

  Vakant

  vh@​i-qnyn.fr
  Biträdande internationell sekreterare

  Maja Johnson

  vh@​i-qnyn.fr

  Informationsutskottet


  Informationsutskottet samordnar nationens informationskanaler och marknadsför nationens aktiviteter.

  Redaktör för film

  Elyar Samadian Zad

  Informationssekreterare

  Vakant

  vash@​i-qnyn.fr
  Bitr. informationssekreterare

  Johanna Hagström

  vash@​i-qnyn.fr
  Redaktör för Landskapsposten

  Vakant

  ynaqfxncfcbfgra@​​i-qnyn.fr
  Grafiker

  Molly Börjes

  vash@​i-qnyn.fr
  Redaktör för Nationsguiden

  Matilda Anehill

  vash@​​i-qnyn.fr
  Nationsöversättare

  Aila Atkisson

  genafyngvba@​i-qnyn.fr
  Nationsöversättare

  Emanuel Håkansson

  genafyngvba@​i-qnyn.fr
  Webbredaktör

  Ines Edholm

  jroo@​​i-qnyn.fr
  Kommunikationsansvarig

  Jack Cronwall  Ansvarar för nationens marknadsföring, sociala medier och affischering.

  ab Kruthornen & Letta Gardet


  Nationens egen blåsorkester med balett.

  Förste Kruthorn

  Agnes Ärlebrandt

  1xu@​xuyt.fr
  Första Lettgardist

  Sarah Ågren

  1yt@​xuyt.fr

  Ridårarna


  Spexföreningen ägnar sig åt komisk teater med publikinteraktion och framträder på nationens gasker och tillställningar.

  Ordförande

  Nils Eriksson

  fcrkrg@​i-qnyn.fr

  Samba São Miguel


  Nationens slagverksorkester.

  Ledare (mestre)

  Andreas Björk

  fnzona@​i-qnyn.fr

  Spelgillet


  Nationens spelförening som ägnar sig åt bland annat brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, lajv, TV-spel och film.

  Ordförande

  Marcus Alnebo

  fcrytvyyrgiqnyn@​tznvy.pbz

  Spelmanslaget


  Världens äldsta studentspelmanslag.

  Ordförande

  Anna Bergström

  beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

  Syjuntan


  Nationens sy- och hantverksförening.

  Ordförande

  Vakant

  flwhagna@​i-qnyn.fr
  Sekreterare

  Vakant

  flwhagna@​i-qnyn.fr

  V-Dalakören


  Blandad kör som anordnar konserter och regelbundet framträder på nationens tillställningar.

  Ordförande

  Frida Wackt

  beqsbenaqr@​i-qnynxbera.fr
  Vice Ordförande

  Elsa Lindqvist

  beqsbenaqr@​​i-qnynxbera.fr