Kontakt

Kuratel


För frågor gällande medlemskap, stipendier och nationen i stort, kontakta Förste kurator. För ärenden av ekonomisk karaktär, frågor gällande löner, lokalbokningar och gask-/balanmälningar, kontakta Andre kurator.

Andre kurator

Robert Lagerlöf

018 10 53 39
2d@​i-qnyn.fr
Förste kurator

Harald Götlind

018 10 53 39
1d@​i-qnyn.fr

Uthyrning


Uthyrningssäljaren har hand om nationens uthyrningsverksamhet. Hit vänder du dig för att boka in en fest i våra lokaler.

Uthyrningssäljare

Linnea Wikström

073-5190067
hguleavat@​i-qnyn.fr

Klubbverk


Klubbmästaren har hand om festvåningens klubbverksamhet, Klubbmästarinnan har hand om servering på festvåningen, Pubchefen har hand om puben inklusive pubrundor och bokningar av röda rummet. Barmästaren har hand om dryck och barer på festvåningen.

Klubbmästare

Olov Bylund

018-13 48 59
xyz@​i-qnyn.fr
Klubbmästarinna

Filip Larsson

018-13 48 59
xyzn@​i-qnyn.fr
Pubchef

Inga Taivaloja

018-12 29 48
chora@​i-qnyn.fr
Barmästare

Adam Johansson

018-13 48 59
onez@​i-qnyn.fr

Tjänstemän


För frågor kring ekonomi, löner och V-Dalas fastighet, kontakta ekonomi- och fastighetschefen.

Ekonomi- och fastighetschef

Kicki Höglund

018-106367
rxbabzv@​i-qnyn.fr

Kontaktutskottet


Kontaktutskottet har hand om nationens nya medlemmar.

Biträdande kontaktsekreterare

Karin Karlsson

xh@​​i-qnyn.fr
Kontaktsekreterare

Amanda Ritzman

xh@​​i-qnyn.fr

Informationsutskottet


Informationsutskottet samordnar nationens informationskanaler och marknadsför nationens aktiviteter.

Informationssekreterare

Vera Sintorn

vash@​i-qnyn.fr
Biträdande informationssekreterare

Vakant

vash@​i-qnyn.fr
Redaktör för Landskapsposten

Souvanik Hui

ynaqfxncfcbfgra@​​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Clara Sahlberg

jroo@​​i-qnyn.fr
Redaktör för Instagram

Milica Plavsic

vash@​​i-qnyn.fr
Redaktör för affischer

Elnaz Samadianzad

vash@​​i-qnyn.fr
Redaktör för Facebook

Michaela Henrikson

vash@​i-qnyn.fr
Biträdande Webbredaktör

Erik Stenman Andersson

jroo@​i-qnyn.fr
Nationsöversättare

genafyngvba@​i-qnyn.fr

Biblioteksutskottet


Biblioteksutskottet driver nationens bibliotek.

Bibliotekarie

Johanna Fjellander

018 – 13 15 86
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Biträdande bibliotekarie

Alma Sandgren

ovoyvbgrxnevr@​​i-qnyn.fr
Arkivarie

Mathilda Meijling

nexvinevr@​i-qnyn.fr

Idrottsutskottet


Idrottsutskottet anordnar veckovisa träningar och idrottsaktiviteter.

Idrottssekreterare

Julia Ivehammar

vs@​i-qnyn.fr
Biträdande idrottssekreterare

Emelie Garton

vs@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i handboll

Joakim Elisson

Biträdande sektionsledare i handboll

Joel Samuelsson

Sektionsledare för fotboll

Sebastián Bas Kana

Sektionsledare i innebandy

Anders Gärdenäs

Bitr. sektionsledare i innebandy

David Ryman

Sektionsledare i basket

Christopher Hollman

Sektionsledare i löpning

Milica Plavsic

Sektionsledare i crocket

Jonathan Duran

Sektionsledare i cricket

Obaid Aftb

Sektionsledare i dans

Moa Nachtweij

Quidditch

David Jonsson

Internationella utskottet


Internationella utskottet har hand om nationens internationella medlemmar.

Internationell sekreterare

Fabian Lieke

vh@​i-qnyn.fr
Biträdande internationell sekreterare

Inga Taivaloja

vh@​i-qnyn.fr

Jämlikhetsgruppen


Jämlikhetsombudet kan du vända dig till om du upplevt trakasserier eller orättvis behandling på nationen.

Jämlikhetsombud

Elina Elvelo

wnzb@​i-qnyn.fr

Rådgivning


För personlig rådgivning, tveka inte att vända dig till våra rådgivare.

Nationskaplan

Hans Degréus

angvbafxncyna@​i-qnyn.fr
Jämlikhetsombud

Elina Elvelo

wnzb@​i-qnyn.fr
Alkoholombud

nyxb@​i-qnyn.fr
Nationsjurist

Anna-Karin Spector Höök

angvbafwhevfg@​i-qnyn.fr

Landskapsposten


Landskapsposten är nationens egna tidning som ges ut två gånger per termin.

Redaktör

ynaqfxncfcbfgra@​i-qnyn.fr

Styrelsen


Nationens styrelse.

Andre kurator

Robert Lagerlöf

018 10 53 39
2d@​i-qnyn.fr
Förste kurator

Harald Götlind

018 10 53 39
1d@​i-qnyn.fr
Bibliotekarie

Johanna Fjellander

018 – 13 15 86
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Skattmästare

Rolf Kroon

fxnggz@​i-qnyn.fr
Proinspektor

Mikael Gidhagen

cebvafcrxgbe@​i-qnyn.fr
Biträdande skattmästare

Helene Erbing Backström

fgnyys.fxnggz@​i-qnyn.fr
Inspektor

Peter Wallensteen

vafcrxgbe@​i-qnyn.fr

Lördagsfika


Nationens fik som drivs varje lördag.

Lördagsfikavärd

Elin Sandelin

ybs@​i-qnyn.fr
Lördagsfikavärd

ybs@​i-qnyn.fr

Söndagsbrunch


Nationens brunch som drivs varje söndag.

Brunchvärd

oehapu@​i-qnyn.fr
Brunchvärd

oehapu@​i-qnyn.fr

Taketverk


Taketverket driver nationens sommarrestaurang Taket.

Taketchef

Sofie Hansson

0735190063
gnxrg@​i-qnyn.fr

Spelmanslaget


Världens äldsta studentspelmanslag.

Ordförande

Jessica Edman

beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

Samba São Miguel


Nationens slagverksorkester.

Ledare (mestra)

Elin Arnoldsson

zrfger@​​fnzonfnbzvthry.fr
Ledare (mestre)

Andreas Björk

zrfger@​​fnzonfnbzvthry.fr

Syjuntan


Nationens sy- och hantverksförening.

Sekreterare

Karolin Adamsson

flwhagna@​i-qnyn.fr
Ordförande

Erika Jonsson

flwhagna@​i-qnyn.fr

ab Kruthornen & Letta Gardet


Nationens egen blåsorkester med balett.

Första Lettgardist

Elin Wirman

1yt@​xuyt.fr
Förste Kruthorn

Line Nielsen

1xu@​xuyt.fr

Spelgillet


Nationens spelförening som ägnar sig åt bland annat brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, lajv, TV-spel och film.

Ordförande

Fredrik Mattsson

beqsbenaqr@​fcrytvyyrg.fr

Spexet


Spexföreningen ägnar sig åt komisk teater med publikinteraktion och framträder på nationens gasker och tillställningar.

Spexförman

fcrkrg@​i-qnyn.fr
Spexförman

Johannes Bonnevier

spexet@v-dala.se

Teatergruppen


Teaterföreningen sätter upp pjäser och föreställningar.

Teaterförman

Harald Götlind och Jesper Lunning

grngre@​i-qnyn.fr

V-Dalakören


Blandad kör som anordnar konserter och regelbundet framträder på nationens tillställningar.

Ordförande

Simon Evertsson

beqsbenaqr@​i-qnynxbera.fr