Nyttiga dokument

Befattningsbeskrivningar finns länkade här..

Förmånslista

Nästa Landskap är 19/2 2018 kl 18:00

Valbara poster

Ansökan

Ansökan skall vara Förste kurator tillhanda senast en vecka före landskap!

To apply for a post you need to be a member at V-Dala. You can visit us or join online.

Post och motivering

Personligt

Bild på sökande används bland annat för funktionärstavlan. (Valfritt)


Rapportera bugg i anmälningsformuläret Logga in som administrator