Hedersledamöter

Nationen kan till hedersledamot för livstiden välja:

 1. person som gjort sig synnerligen förtjänt om nationen
 2. person av utmärkt vetenskaplig, konstnärlig, litterär eller medborgerlig förtjänst, som antingen tillhört eller tillhör nationen eller är född eller uppvuxen inom Västmanland eller Dalarna eller där haft eller har sin verksamhet eller som eljest har nära anknytning till nationen.

Förteckning över samtliga hedersledamöter genom tiderna 

Nationen har idag 67 hedersledamöter, nämligen:

 1. Direktör Thomas Lundblad, Förste kurator 1959-1960
 2. Operasångerskan Busk Margit Jonsson
 3. Ekonomikonsulten Bo Rock, Andre kurator 1972, Skattmästare 1979-1993
 4. Generalkonsuln, medicine hedersdoktor Anders Wall
 5. Kammarmusiker Lars Roos
 6. Redaktör Gunnar Ljusterdahl
 7. Konsertsångerskan och kulturentreprenören Margareta Jonth
 8. Teknologie doktor Bo Berggren
 9. Tidningsdirektör Lennart Bengtsson
 10. Redaktör Anders H Pers
 11. Sångerskan Jont Birgit Rundgren
 12. Ekonomie doktor Hans Dalborg
 13. Direktör Bo Aulin, Förste kurator 1974-1976
 14. Kompositören Nils Lindberg
 15. Informationschefen, juris kandidat Rolf Kroon, Skattmästare sedan 1993
 16. Biskop emeritus Claes Bertil Ytterberg
 17. Professor Uno Erikson
 18. Direktör Lars Ramqvist
 19. Förutvarande statsrådet Lena Hjelm-Wallén
 20. Medicine doktor Anders Milton
 21. Överste 1. graden Lars Wallén
 22. Förutvarande landshövdingen Jan Rydh
 23. Direktör Christer Brandberg, Andre kurator 1969
 24. Överste 1. graden Lennart Johansson
 25. Landshövding Mats Svegfors
 26. Professor Bo Södersten
 27. Professor emeritus Lars Edebo, Förste kurator 1964-1965
 28. Dirigenten professor Cecilia Rydinger-Alin
 29. Studierektor Stig Brewitz, Andre kurator 1968
 30. Professor Peter Wallensteen, inspektor sedan 2016
 31. Förutvarande vice riksbankschef Villy Bergström
 32. Professor Gert Klötzke
 33. Komminister Åsa Jonsson
 34. Ekonomikonsult Helene Erbing Backström, Ekonomi- och fastighetschef 1987-2000, ställföreträdande Skattmästare 2002-2015, Biträdande Skattmästare sedan 2015
 35. Förutvarande överintendent Barbro Bursell
 36. Arkitekt Anders Bexelius
 37. Direktör Jörgen Jonsson, Bibliotekarie 1983-1986, Ekonomi- och fastighetschef 1986-1987
 38. Förutvarande statsråd Thomas Östros
 39. Professor Börje Johansson
 40. Professor Anne-Liis von Knorring, Inspektor 2006-2011
 41. Musikern Clas Yngström
 42. Speedwayföraren Tony Rickardsson
 43. Ärkebiskop Anders Wejryd
 44. Artisten Peter Carlsson
 45. Professor KG Nilson
 46. Artisten Birgit Carlstén
 47. Professor Ulf Danielsson
 48. Musikläraren Christer Hjort
 49. Författaren och journalisten Ingrid Carlberg
 50. Professor Johan Sundström, Inspektor 2011-2016
 51. Advokat Anna-Karin Spector Höök, Andre kurator 1975-76 samt nationsjurist
 52. Skattejuristen Torbjörn Spector, Bibliotekarie 1977-78, historiograf 1978-79, nationsjurist 1979-81
 53. Journalisten och författaren Magnus Lind
 54. Professor Jan “Gulan” Gulliksen
 55. Professor Ulla Börestam, Andre kurator 1974
 56. Fd museichefen Jan-Olof Montelius, Bibliotekarie 1971-73, Förste kurator 1977-78
 57. Ekonomie doktor Mikael Gidhagen, proinspektor sedan 2013
 58. Kulturekonom Claes-Henrik “Gingen” Jonsson, Bibliotekarie 1978-81
 59. Biskop Thomas Söderberg
 60. Landshövding Håkan Wåhlstedt
 61. Professor Staffan Yngve
 62. Teologie doktor, senior cleri  Olof Andrén
 63. Skribenten och ordförande Karin Perers
 64. Juris kandidat Anna-Pia Norman Wahlund
 65. Professor Arne Arnesen
 66. Museidirektör och adjungerad professor Johan Cederlund
 67. Professor och vicerektor Johan Tysk