Äldre landsmäns möte och föreningsstämma med V-Dala vänner

Fira första maj på V-Dala nation!

Sista april och första maj är en helg som sedan länge är omgärdad av traditioner i studenternas Uppsala. V-Dala nation är inget undantag! I år är det extra mycket tradition, eftersom det har blivit dags för Äldre landsmäns möte som endast firas vart fjärde år. Efter mötet följer V-Dala vänners föreningsstämma och dagen avslutas med nationens majmiddag.

Äldre landsmäns möte

Välkommen till V-Dala nation kl 12 dk. Föreningen V-Dala vänner bjuder på enklare lunch. Anmäl dig gärna till vdv@v-dala.se om du önskar delta i lunchen, senast 25/4. Efter lunchen följer högtidligt minneslandskap i Anders Diös-rummet kl 13.00. Medtag studentmössa!

Föreningsstämma för V-Dala vänner
Föreningsstämman går av stapeln i Anders Diös-rummet kl 13.30. Stämman ska fatta beslut om föreningens ekonomi och verksamhet, samt välja styrelse för verksamhetsåren 2017-2019.  Röstberättigad på stämman är den som är äldre landsman vid V-Dala nation, samt den som innan april 2015 registrerades som Ständig medlem i V-Dala vänner. Även andra är välkomna på mötet! Vill du anmäla en övrig fråga, eller har frågor kring mötet eller röstlängden, vänligen kontakta vdv@v-dala.se! Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2015-2016 kommer att publiceras på nationens hemsida www.v-dala.se senast en vecka innan stämman. Mötet följs av kaffe och tårta! Avsluta dagen med nationens konstvandring och traditionell majmiddag!

 
Förvaltningsberättelse för V-Dala vänner 2015-2016
Resultaträkning V-Dala vänner 2015-2016 Balansräkning
Resultaträkning V-Dala vänner 2015-2016 Resultaträkning
Verksamhetsberättelse för Föreningen V-Dala vänner 2015-2017