Ny termin VT18

Välkommen till V-Dala nation vårterminen 2018.

Inskrivningen öppnar den 10:e januari och Reccegasken kommer att anordnas den 10:e februari.

Komplett kalendarium kommer upp inom kort.