Biblioteket

Endast Kungen har större

Västmanlands-Dala nation håller sig med ett ståndsmässigt bibliotek, en tillflyktsort för studier och avkoppling. Biblioteket är det största nationsbiblioteket och samtidigt ett av de största privatägda biblioteken i Sverige, med närmare 90 000 titlar i hyllorna. I anslutning till biblioteket finns ett tyst läsrum med 26 läsplatser samt ett bokningsbart grupprum. Tillgång till trådlöst internet finns i alla rum.

Biblioteksutskottet sköter biblioteket.

Boksamlingarna

Biblioteket har en omfattande samling svensk skönlitteratur, som hålls aktuell genom nyinköp flera gånger per termin. Här finns allt från de gamla klassikerna, till dagens nyrecenserade böcker och böcker med hembygdsanknytning.

Biblioteket har genom åren samlat på sig mycket litteratur rörande Västmanland och Dalarna, samt litteratur av personer med anknytning från denna del av landet.

Slutligen har biblioteket mycket referenslitteratur, särskilt i juridik där vi har åtskilliga referensverk, bland annat Nytt Juridiskt Arkiv, Regeringsrättens Årsbok och Svensk Juristtidning. Inom teologi, historia och samhällsvetenskap har vi dessutom mycket allmän litteratur.

Saknar du ändå någon bok, har envar landsman möjlighet att lämna in förslag på inköp. Förslagen behandlas som alla andra förslag av nationens biblioteksutskott.

Bibliotekets kurslitteratur

Nationens bibliotek erbjuder samtlig kurslitteratur i A- och B-nivåns kurser i nedanstående ämnen. Kurslitteraturen, liksom för övrigt bibliotekets övriga litteratur, kan lånas av alla studenter som är medlem i någon nation (ej Skånelandens). Förutom just kurslitteraturen äger biblioteket omfattande samlingar referens- och annan litteratur i ämnena. Särskilt kan nämnas juridisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk och historisk litteratur.

 • Arkeologi
 • Biologi
 • Ekonomisk historia
 • Engelska
 • Etnologi
 • Filosofi
 • Franska
 • Freds- & konfliktkunskap
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Juridik (jur.kand. terminerna 1-6.)
 • Kemi
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Nationalekonomi
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Religionsvetenskap
 • Sociologi
 • Spanska
 • Statistik
 • Statskunskap
 • Svenska
 • Tyska

Dagstidningar

På nationen kan du hålla dig ajour med omvärlden och hembygden, bland annat genom våra dagstidningar. Biblioteket prenumererar på samtliga hembygdens tidningar samt några av de största dagstidningarna.

 • Avesta tidning
 • Bärgslagsbladet
 • Fagerstaposten
 • Falukuriren
 • Sala allehanda
 • VLT

Magasin

För studenternas nytta och nöje prenumererar biblioteket på en rad magasin som hålls tillgängliga i referensbiblioteket.

 • Advokaten
 • Arkitekten
 • Arkitektur
 • Djurskyddet
 • Europaposten
 • Forskning och Framsteg
 • Foto
 • Grönköpings Veckoblad
 • Historisk Tidskrift
 • National Geographic
 • Ordfront
 • Ord & Bild
 • Populär historia
 • Svensk bokhandel
 • Svensk idrott
 • Sveriges Natur
 • Tempus
 • Time
 • Turist

Biblioteket har dessutom så gott som alla nations-, kår- och föreningstidningar i Uppsala, samt våra vännationers tidningar.

Öppettider

Biblioteket är öppet 15.00 – 18.00 måndagar till torsdagar och 10.00 – 13.00 på fredagar.

Kontakta Bibliotekarien för mer information.

Instagram