Snevringarne

Snevringarna är när- eller förutvarande studenter vid Västmanlands-Dala nation med anknytning till Snevringe härad i Västmanland (Snevringelagen § 1).

Med Snevringe härad förstås ~ Hallstahammar, Kolbäck, Strömsholm och Surahammar med omnejd (Förarbeten till Snevringelagen § 1).

Sällskapet Snevringarne inte så mycket skapades, utan uppstod ur ett behov hos folket* under hösten 2007. Länge hade de västmanländska landsmännen tyngts under förtrycket från landet som inte bör nämnas vid namn**, så man gjorde som folket i skogarna vid Ramnäs gjort i urminnes tider – man samlade ett uppbåd och tågade mot det lokala herresätet där man hängde några adelsmän från slottsfönstret. Dessutom passade man på att bilda en förening.

Välkommen!

* Den s k Hallstahammartrojkan
** dalarna, med litet d, Västmanlands nordligaste härad

Föreningsnyheter


Det finns inga nyheter