Veckobrev v 52 / Weekly letter w 52

English below 

  

Kära V-Dalingar, 

  

Nu har det vänt – vintersolståndet har passerat och dagarna blir åter ljusare igen! Jag hoppas att ni, trots decembermörkret, kan känna tillförsikt om att dessa ljusare dagar är i antågande. Nedan följer en resumé av vad som skett under senaste veckan och vad som finns att se fram emot framöver. Jag skulle även vilja passa på att önska er en, om än i år något annorlunda, vilsam och fridfull jul! 

 

Digital funktionärskonferens 16 januari 2021 

Inför varje terminsstart hålls den sedvanliga funktionärskonferensen, vilken nu kommer gå av stapeln den 16 januari 2021! Konferensen är till för dig som är vald till en post på nationen eller som representerar ett utskott eller en förening. Om man innehar en post som ger ett personalpriskort ska man delta i ”funken” för att få hämta ut sitt kort. 

 

Vanligtvis brukar konferensen bestå av en heldag med föreläsningar, diskussioner, frukost, lunch och inte minst fika! Med tanke på det rådande läget med smittspridningen av covid-19 kommer konferensen den här gången att genomföras digitalt. Mer information om detta kommer, men skriv upp 16 januari i kalendern redan nu! 

Anmälan görs senast 14 januari till 1q@v-dala.se

  

Nationshuset öppnar åter 18 januari 2021 

Nu har nationshuset stängt för terminen. Kuratorsexpeditionen har över jul och nyår öppet en dag i veckan, se nedan för öppettider. Jag ser fram emot att träffa er engagerade, på ett eller annat sätt, nästa termin! Nationshuset öppnar åter den 18 januari. 

  

Digitalt evenemang fjärde advent 

Söndagen den 20 december tillika fjärde advent hölls det femte och sista evenemanget i serien med digitala evenemang med V-Dala som pågått under höstterminen. Stort tack till er som engagerat er och deltagit i dessa evenemang. Det uppskattas varmt! 

 

Har du redan nu idéer på digitala evenemang för nästa termin? Hör av dig! Alla är välkomna att bidra till gemenskapen digitalt. 

  

Covid-19-arbetet på nationen 

Uppdaterad information gällande covid-19-arbetet på V-Dala finns på följande del av nationens hemsida: https://www.v-dala.se/news/information-angaende-covid-19/. Hör gärna av er vid frågor. 

  

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Med anledning av detta ställs alla gasker på plats på nationen in tills vidare. 

  

Sedan den 20 november gäller ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22. Det tillfälliga förbudet gäller till och med den 28 februari 2021. 

 

Vid en pressträff den 18 december lämnade regeringen besked om ytterligare nationella restriktioner. Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20:00 på serveringsställen och maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december. De ändrade riktlinjerna påverkar pubens öppettider som numera är 17-20 varje dag, förutom på julafton och juldagen då puben har öppet 15-20.

  

Sedan den 24 november får maximalt åtta personer delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna begränsning ligger kvar över jul och nyår. 

  

Med önskan om en riktigt God Jul! 

  

Dear V-Darlings, 

  

Times are changing – the winter solstice has passed and the sunlight is slowly returning! I hope that you, despite the December darkness, can feel reassured that brighter days are on their way. Below follows a short summary of what’s happened at the nation the past week and what there is to look forward to in the near future. I would also like to wish you, though it might be different this year, restful and peaceful holidays!

  

Digital functionary conference 16th of January 2021

Before every semester starts, there is a functionary conference, which this time will be held the 16th of January 2021! The conference is for you who’s elected to a position at the nation, or represents a committee or association at the nation. If your position gives you a p-price card, we’d like you to participate in the conference in order for you to receive the card. 

Usually, the conference is a whole day, but with the situation of the spreading of covid-19 in mind, the conference will be held digitally. You will receive more information about this, but save the date in your calendar now!

To register for the conference, send an e-mail to 1q@v-dala.se 14th of January at the latest.

  

The nation opens again 18th of January 2021

The nation has now closed for the semester. The curator’s office is open one day a week over the holidays, see below for opening hours. I am looking forward to meeting you, one way or another, next semester! The nation opens again the 18th of January.

  

Digital event fourth Advent

Sunday the 20th of December, the fifth and last event in the series of digital events with V-Dala, that has been taking place during the autumn, was held. A huge thank you to everyone who has contributed to and taken part in these events. I appreciate it very much!

Do you have any ideas of digital events for next semester? Let me know! Everyone is welcome to take part in the digital community. 

  

Covid-19 work at the nation 

Newly updated information about the covid-19 work at the nation can be found at the following page of the nation’s website: https://www.v-dala.se/en/news/information-about-covid-19/. If you have any questions, please don’t hesitate to ask. 

 

From the 14th of December, there are national recommendations to prevent the spreading of Covid-19. For this reason, we have decided to postpone all gasks at the nation. 

  

Since the 20th of November there is a new regulation putting a ban on serving alcohol after 22 o’clock. The regulation will be in force until the 28th of February 2021. 

At a press conference the 18th of December, the government announced further national restrictions. Alcohol sales are prohibited from 20:00 at restaurants, and the maximum number of people at a table is reduced from eight to four people. The restrictions will go into effect on the 24th of December. This affects the V-Dala puben’s opening times, which from now on is 17-20 o’clock every day, except for Christmas Eve and Christmas Day, when the pub will be open 15-20.

Since the 24th of November, only eight people are allowed to participate in public gatherings. This is prolonged over the holidays. 

Wishing you a very Merry Christmas!