Veckobrev v 1 / Weekly letter w 1

English below

 

Kära V-Dalingar,

 

Gott nytt år! Hoppas att årets första dagar som gått varit bra och att ni är vid gott mod inför 2021. Jag kan tänka mig att många av er befinner er i en studieintensiv period just nu, med tentor nära förestående. Heja er och kämpa på! Ljusare dagar bortom tentaperioden är inte alltför långt från räckhåll. Hoppas att ni även är peppade på en ny termin. Det är jag, och det jag ser fram emot mest av allt är att utgöra och utveckla det som är ett fantastiskt V-Dala tillsammans med er!

 

Digital funktionärskonferens 16 januari 2021 

Inför varje terminsstart hålls den sedvanliga funktionärskonferensen, vilken kommer gå av stapeln den 16 januari! Konferensen är till för dig som är vald till en post på nationen eller som representerar ett utskott eller en förening. För att konferensen ska bli så givande som möjligt för alla skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att delta! Konferensen kommer bland annat att innehålla matnyttig info om nationens organisation och ett högst relevant diskussionspass om vårterminens nationsverksamhet. Dina synpunkter utifrån den del av nationen du är verksam i är mycket värdefulla och din närvaro behövs! Om man innehar en post som ger ett personalpriskort ska man delta i ”funken” för att få hämta ut sitt kort.

 

Med tanke på det rådande läget med smittspridningen av covid-19 kommer konferensen den här gången att genomföras digitalt. Konferensen kommer att hållas ca klockan 09:00-13:00.

Anmälan görs senast 14 januari till 1q@v-dala.se. Med anmälan kommer mer info.

 

Nationshuset öppnar åter 18 januari 2021

Nu har nationshuset stängt för terminen. Kuratorsexpeditionen har över jul och nyår öppet en dag i veckan, se nedan för öppettider. Nationshuset öppnar åter den 18 januari.

 

Covid-19-arbetet på nationen

Uppdaterad information gällande covid-19-arbetet på V-Dala finns på följande del av nationens hemsida: https://www.v-dala.se/news/information-angaende-covid-19/. Hör gärna av er vid frågor.

 

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Med anledning av detta ställs alla gasker på plats på nationen in tills vidare.

 

Sedan den 20 november gäller ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22. Det tillfälliga förbudet gäller till och med den 28 februari 2021.

 

Vid en pressträff den 18 december lämnade regeringen besked om ytterligare nationella restriktioner. Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20 på serveringsställen och maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december. De ändrade riktlinjerna påverkar pubens öppettider som numera är 17-20 varje dag.

 

Sedan den 24 november får maximalt åtta personer delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna begränsning ligger fortsatt kvar.

 

Med önskan om en god fortsättning på det nya året!

 

 

Dear V-Darlings,

 

Happy New Year! I hope that the first days of the year that has passed have been good, and that you are in good spirits. I can imagine that many of you are in a hectic period right now, with a lot of studies for exams coming up. I would like to encourage you to keep up the good work! There will be brighter days after the exams, and they are not too far away. I also hope that you are looking forward to a new semester. I know I do, and what I look forward to the most is to build an amazing V-Dala together with you!

 

Digital functionary conference 16th of January 2021

Before every semester starts, there is a functionary conference, which this time will be held the 16th of January! The conference is for you who’s elected to a position at the nation, or represents a committee or association at the nation. For the conference to be as rewarding as possible for everyone, I would really like to encourage you to participate! The conference will contain, amongst other things, information about the nation’s organisation and a discussion about what’s happening at the nation during the spring. Your opinions are very valuable and your contribution would be much appreciated! If your position gives you a p-price card, we’d like you to participate in the conference in order for you to receive the card.

 

With the situation of the spreading of covid-19 in mind, the conference will be held digitally at circa 09:00-13:00 o’clock.

 

To register for the conference, send an e-mail to 1q@v-dala.se 14th of January at the latest. You will receive more information with the registration.

 

The nation opens again 18th of January 2021

The nation has now closed for the semester. The curator’s office is open one day a week over the holidays, see below for opening hours. The nation opens again the 18th of January.

 

Covid-19 work at the nation

Newly updated information about the covid-19 work at the nation can be found at the following page of the nation’s website: https://www.v-dala.se/en/news/information-about-covid-19/. If you have any questions, please don’t hesitate to ask.

 

From the 14th of December, there are national recommendations to prevent the spreading of Covid-19. For this reason, we have decided to postpone all gasks at the nation.

 

Since the 20th of November there is a new regulation putting a ban on serving alcohol after 22 o’clock. The regulation will be in force until the 28th of February 2021.

 

At a press conference the 18th of December, the government announced further national restrictions. Alcohol sales are prohibited from 20 o´clock, and the maximum number of people at a table is reduced from eight to four people. The restrictions will go into effect on the 24th of December. This affects the V-Dala puben’s opening times, which from now on is 17-20 o’clock every day.

 

Since the 24th of November, only eight people are allowed to participate in public gatherings.

 

Wishing you a good continuation of the new year!