Bästa festen

V-Dala nation och Bästa festen

Sedan mars 2014 ingår Västmanlands-Dala nation i satsningen ”Bästa festen”, ett projekt samordnat av Sveriges Förenade Studentkårer och IQ. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för den bästa festen där alkohol är inkluderat men inte står i centrum.

På V-Dala arbetar en utvecklingsgrupp med att ta fram nya koncept som både är alkoholsmarta och inkluderande för alla studenter, oavsett om du väljer att dricka på festen eller inte. Under våren genomfördes bland annat en alkoholkartläggning med IQ där över 1200 medlemmar deltog i undersökningen. Utvecklingsgruppen arbetar kontinuerligt med att skapa ett bra utbud av alkoholfria alternativ och marknadsföring av dessa. Vi diskuterar normkritik och arbetar med nya festlighetskoncept på både extern och intern verksamhet.

Målet är att alla som besöker V-Dala nation känner sig inkluderade och delaktiga, oavsett vilken verksamhet de besöker.

För mer information om satsningen, besök: www.bastafesten.se.

Vill du engagera dig i projektet eller har du några tankar eller idéer?

För att komma i kontakt med utvecklingsgruppen, kontakta:

 

Emelie Lindgren, sammankallande

Erika Jonsson, alkoholombud, alko@v-dala.se