Rabatter och Företräden

Som medlem i V-Dala nation erhålls en mängd fördelar, möjligheter och rabatter.

Rabatter ges på lördagsfika och söndagsbrunch.

Fritt inträde ges till alla våra medlemmar på våra egna klubbar.

Alla V-Dalingar har även möjlighet att söka våra bostäder.

Den största fördelen av alla är dock gemenskapen som ges med övriga medlemmar i V-Dala nation och möjligheten att lära känna nya bekantskaper.