Föreningar

En av V-Dalas stoltheter är det breda utbud av underföreningar som finns till hands för att ta vara på medlemmarnas intressen.

Här finns något för alla, och om någonting saknas ärdu varmt välkommen att starta en ny förening. Kontakta Förste kurator för mer information!

Instagram