Digital vårbal

23 maj 2020 17:30 - 20:00

Vårbalen är en tradition på nationen sedan urminnes tider, och även om balen inte kan ske på plats i nationshuset i år så betyder inte det att vi bryter traditionen.

Västmanlands-Dala nation bjuder därför i år in till digital vårbal där du får möjlighet att äta gott i goda vänners lag, fast denna gång över Zoom!

Sånger, tal och underhållning kommer ske i (o-)vanlig ordning och nationen förser deltagarna med en mat- och dryckesmeny så att det blir så nära en vanlig vårbal som möjligt… förutom att ni behöver förbereda maten och köpa in drycken själva då…

Pris: 0 kronor (kostnad för mat och dryck tillkommer)
Klädkod: högtidsdräkt m.a.o.
Datum och tid: 23 maj kl 17 dk
Anmälan sker till anmalan@v-dala.se senast 22 maj. Anmäl om ni önskar “sitta” med någon annan som ska delta, då vi kommer att dela upp deltagarna i mindre grupper under middagen!
______________
English:
The spring ball has been a tradition in the nation since ancient times, and although the ball can not take place in the nation house this year, it does not mean that we break the tradition.

Västmanland-Dala nation therefore invites this year to digital spring ball where you get the opportunity to eat well with good friends, but this time through Zoom!

Songs, speeches and entertainment will take place in an (un-)ordinary order and the nation provides the participants with a food and drink menu so that it becomes as close to a regular spring meal as possible … except you have to prepare the food and buy the drink yourself then …

Price: 0 SEK (cost of food and drink will be added)
Dress code: holiday costume etc.
Date and time: May 23 at 17 dk
Registration is sent to anmalan@v-dala.se no later than May 22. Notify if you want to “sit” with someone special, as we will divide the participants into smaller groups during dinner!

 

Läs mer på Facebook:
https://www.facebook.com/events/3548154355214423/