Landskap III

(Detta evenemang har redan genomförts!)

1 december 2023 18:00 -

ENG BELOW

Västmanlands-Dala nation hälsar alla medlemmar välkomna till höstterminens tredje och sista lagtima Landskap med temat jul! Den 1:a december intar vi stora salen i vårt vackra nationshus för att välja en mängd poster och prata om vad som kommer att hända under hösten. Däribland kommer vi välja Barmästare, Klubbmästare, Klubbmästarinna, Uthyrningssäljare för nästa termin och Andre kurator för 2024!

Efter Landskapet blir det en härlig middag eller sexa som vi i nationslivet kallar det!. Till denna anmäler du dig på plats.

Vill du söka en post? Gå då in på www.v-dala.se/ansok och se till att göra det innan sista ansökningsdagen den 24 november. Nu tar vi även emot nomineringar till poster, så om du känner någon du tror skulle passa på en viss post kan du mejla valordf@v-dala.se med post och namn på personen du vill nominera.

///

Västmanlands-Dala nation welcomes all members to the third and last Landskap of the fall semester with the theme Christmas! On December 1, we take the big hall in our beautiful nation house to elect a number of positions and talk about what will happen during the fall. Among them, we will elect the Bar Master, Club Master, Club Mistress, Rental Manager for next semester and the Second Curator for 2024!

After the Landskap there will be a lovely dinner or ”sexa” as we call it in national life. You can register for this on the spot.

Do you want to apply for a post? Then go to www.v-dala.se/ansok and make sure to do so before the deadline of November 24. We are now also accepting nominations for posts, so if you know someone you think would be suitable for a particular post, you can email valordf@v-dala.se with the post and name of the person you want to nominate.