Gastronomisk bokcirkel

24 oktober 2018 19:00 -

Denna nystartade bokcirkel ägnar sig helt åt att diskutera mat- och dryckeslitteratur genom tiderna. Cirkeln kommer ledas av nationens hedersledamot Richard Tellström som är docent och mathistoriker.

Till första träffen läser vi den kanske mest tongivande av alla matupplevelseklassiker; ”Smakens fysiologi” av Anthelme Brillat-Savarin. Den kom ut 1825 och ger sig i kast med att i bokform samtal vad ätande, måltider och bordsgemenskaper betyder för människan. Kanske säger hans visdomsord ”Upptäckten av en ny maträtt betyder mer för mänskligheten än upptäckten av en ny stjärna”.

— Cirkeln samlar max 12 deltagare —
Första cirkelträffen sker onsdag 24 oktober klockan 19.00 i Referensbiblioteket på V-Dala.
Anmälan görs till 1q@v-dala.se senast den 28 september.
Nationskort behövs.

Cirkeln i sig är gratis. Man betalar endast för den bok som vi läser. Boken ”Smakens fysiologi” kan vara svår att få tag i på svenska då den inte tryckts på många år, men några begagnade antikvariska exemplar finns att köpa på kuratorsexpeditionen för 150 kr/st i två olika varianter (välj hela texten, eller urvalet i pocketform).
Boken finns också på nätet på franska och engelska om man vill läsa den så.
Läs hela boken innan träffen och anteckna sådant du vill diskutera, så går vi laget runt när vi träffas och samtalar om vad det här för en slags bok, vilken tidsanda det är och annat mat- och dryckesintressant med den. Du väljer själv vad just du vill ta upp!

Den andra cirkelträffen är onsdag 28 november kl 19.00 i referensbiblioteket på V-Dala.
Vi bestämmer nästa bok att läsa i slutet av vårt första möte. Kom gärna med förslag. Cirkelledaren föreslår Jenny Jewerts (red) ”Varning för mat”.

Välkomna att läsa och reflektera om gastronomins texter!