Falukorvsbal med 04-släpp – Slutsålt!

16 mars 2019 17:30 - 04:00

For English, see below.

Är du trött på den vanliga studentmaten i slutet av månaden? Tryter inspirationen kring vad du ska göra?

Kom då på Falukorvsbal och få inspiration i hur du på fem olika vis kan tillaga Falukorv! Svida om till högtidsdräkten och avnjut en femrätters middag där varje rätt innehåller Falukorv i sin högtidsdräkt, på ett nytt spännande sätt. Det kommer att bjudas på gott sällskap och fantastisk underhållning. Efter sittningen dansar vi loss på terminens första 04-släpp! Det kommer att finnas vegetariska och veganska alternativ.

Tid: 17 dk
Klädkod: Högtidsdräkt
450 kr fullt kuvert
435 kr ”gärna vin till maten” (du får alkoholfri snaps och öl, men alkoholhaltigt vin till huvudrätten)
420 kr alkoholfritt

— BILJETTSLÄPP —

Biljetterna släpps på kuratorsexpeditionen följande datum

Funktionärer: 25/2
V-Dalingar: 26/2
Övriga: 27/2 (från och med detta datum öppnar anmälan via mail, anmalan@v-dala.se)

OSA senast: 8/3

Nationskort krävs.
___________________________________________________

Are you tired of the typical, tired studenty food at the end of the month? Is your food-inspiration a thing of the past?

You should attend our Falukorvbal and get inspired with five ways to serve the legendary Falukorv! Put on your white tie/ball-gown and come savour a five course dinner, where every plate consists of Falukorv served to its maximum potential, in a new exciting way. Of course we also offer great entertainment and friendly people. After dinner, we go crazy to the first 04-släpp of the term! There will be vegetarian and vegan alternatives.

Time: 17 dk
Dress code: White tie/ball-gown

450 SEK with alcohol
435 SEK “wine to the main course” (You get a alcohol free snaps, alcohol free beer and wine with alcohol to the main course)
420 SEK alcohol free

— TICKET RELEASE —

The tickets will be available at the curator’s office from these dates

V-Dala members with a post at the nation: February 25th
V-Dala members: February 26th
Other nation members: February 27th (from this date you can also buy your ticket by sending an e-mail to anmalan@v-dala.se)

RSVP latest: March 8th

Nation card required.