Hedersledamöter

Nationen kan till hedersledamot för livstiden välja:

 1. person som gjort sig synnerligen förtjänt om nationen
 2. person av utmärkt vetenskaplig, konstnärlig, litterär eller medborgerlig förtjänst, som antingen tillhört eller tillhör nationen eller är född eller uppvuxen inom Västmanland eller Dalarna eller där haft eller har sin verksamhet eller som eljest har nära anknytning till nationen.

Förteckning över samtliga hedersledamöter genom tiderna 

Nationen har idag 66 hedersledamöter, nämligen:

 1. Direktör Thomas Lundblad, Förste kurator 1959-1960
 2. Operasångerskan Busk Margit Jonsson
 3. Ekonomikonsulten Bo Rock, Andre kurator 1972, Skattmästare 1979-1993
 4. Generalkonsuln, medicine hedersdoktor Anders Wall
 5. Kammarmusiker Lars Roos
 6. Redaktör Gunnar Ljusterdahl
 7. Konsertsångerskan och kulturentreprenören Margareta Jonth
 8. Teknologie doktor Bo Berggren
 9. Tidningsdirektör Lennart Bengtsson
 10. Redaktör Anders H Pers
 11. Sångerskan Jont Birgit Rundgren
 12. Ekonomie doktor Hans Dalborg
 13. Direktör Bo Aulin, Förste kurator 1974-1976
 14. Kompositören Nils Lindberg
 15. Informationschefen, juris kandidat Rolf Kroon, Skattmästare sedan 1993
 16. Biskop emeritus Claes Bertil Ytterberg
 17. Professor Uno Erikson
 18. Direktör Lars Ramqvist
 19. Förutvarande statsrådet Lena Hjelm-Wallén
 20. Medicine doktor Anders Milton
 21. Överste 1. graden Lars Wallén
 22. Förutvarande landshövdingen Jan Rydh
 23. Direktör Christer Brandberg, Andre kurator 1969
 24. Överste 1. graden Lennart Johansson
 25. Landshövding Mats Svegfors
 26. Fru Maj Söderberg
 27. Professor Bo Södersten
 28. Professor emeritus Lars Edebo, Förste kurator 1964-1965
 29. Dirigenten professor Cecilia Rydinger-Alin
 30. Studierektor Stig Brewitz, Andre kurator 1968
 31. Professor Peter Wallensteen, inspektor sedan 2016
 32. Förutvarande vice riksbankschef Villy Bergström
 33. Professor Gert Klötzke
 34. Komminister Åsa Jonsson
 35. Ekonomikonsult Helene Erbing Backström, Ekonomi- och fastighetschef 1987-2000, ställföreträdande Skattmästare 2002-2015, Biträdande Skattmästare sedan 2015
 36. Förutvarande överintendent Barbro Bursell
 37. Arkitekt Anders Bexelius
 38. Direktör Jörgen Jonsson, Bibliotekarie 1983-1986, Ekonomi- och fastighetschef 1986-1987
 39. Förutvarande statsråd Thomas Östros
 40. Professor Börje Johansson
 41. Professor Anne-Liis von Knorring, Inspektor 2006-2011
 42. Musikern Clas Yngström
 43. Speedwayföraren Tony Rickardsson
 44. Ärkebiskop Anders Wejryd
 45. Artisten Peter Carlsson
 46. Professor KG Nilson
 47. Artisten Birgit Carlstén
 48. Professor Ulf Danielsson
 49. Musikläraren Christer Hjort
 50. Författaren och journalisten Ingrid Carlberg
 51. Professor Johan Sundström, Inspektor 2011-2016
 52. Advokat Anna-Karin Spector Höök, Andre kurator 1975-76 samt nationsjurist
 53. Skattejuristen Torbjörn Spector, Bibliotekarie 1977-78, historiograf 1978-79, nationsjurist 1979-81
 54. Journalisten och författaren Magnus Lind
 55. Professor Jan ”Gulan” Gulliksen
 56. Professor Ulla Börestam, Andre kurator 1974
 57. Fd museichefen Jan-Olof Montelius, Bibliotekarie 1971-73, Förste kurator 1977-78
 58. Ekonomie doktor Mikael Gidhagen, proinspektor sedan 2013
 59. Kulturekonom Claes-Henrik ”Gingen” Jonsson, Bibliotekarie 1978-81
 60. Biskop Thomas Söderberg
 61. Landshövding Håkan Wåhlstedt
 62. Professor Staffan Yngve
 63. Teologie doktor, senior cleri  Olof Andrén
 64. Skribenten och ordförande Karin Perers
 65. Juris kandidat Anna-Pia Norman Wahlund
 66. Professor Arne Arnesen
 67. Museidirektör och adjungerad professor Johan Cederlund
 68. Professor och vicerektor Johan Tysk