Bli Medlem

Nationen utgörs av sina medlemmar. Synen på nationen som en självständig enhet, en förening eller en byggnad, är av yngre datum. Utan medlemmar skulle nationen alltså inte bara stå stilla – den skulle per definition inte existera.

Västmanlands-Dala nation har i dagsläget omkring 5 500 medlemmar, varav 99 % är aktiva eller förutvarande studenter och 1 % är hedersledamöter.

Hur går jag med?

Man kan bli medlem genom att man besöker nationen eller direkt på nätet.

Bli medlem i Västmanlands-Dala nation direkt på nätet eller genom att besöka nationen under inskrivningens eller kuratorsexpeditionens öppettider.

Om du går med i nationen via internet kommer ditt nationskort inte att skickas hem till dig automatiskt. Detta är för att vi vill att var medlem besöker nationshuset åtminstone en gång för att fylla i en så kallad medlemsmartikel. Efter att denna är ifylld kommer kortet att skickas till hemadressen i fortsättningen om så önskas.

Om du skriver in dig eller betalar din terminsavgift på nationen så får du ett tillfälligt nationskort i handen som gäller i en månad.

För att kunna skriva in dig i nationen behöver du vara antagen på en kurs vid Uppsala universitet.

Terminsavgiften är 280 kr och vi tar både kort och kontanter.

Vid frågor, maila ku@v-dala.se eller 1q@v-dala.se.