Kontakt

Ämbetsmän


Förste kurator

Emilia Wittfooth

018-10 53 39
1d@​i-qnyn.fr
Andre kurator

Emelie Lindgren

018-10 53 39
2d@​i-qnyn.fr
Bibliotekarie

Martin Örlén

073 519 00 69
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Inspektor

Johan Sundström


vafcrxgbe@​i-qnyn.fr
Proinspektor

Mikael Gidhagen


cebvafcrxgbe@​i-qnyn.fr
Skattmästare

Rolf Kroon


fxnggz@​i-qnyn.fr
Ställföreträdande skattmästare

Helene Erbing Backström


fgnyys.fxnggz@​i-qnyn.fr

Klubbverk


Lunchchef

Josef Widén

073 519 68
yhapu@​i-qnyn.fr
Klubbmästare

Jonas Håll

073 519 00 63
xyz@​i-qnyn.fr
Klubbmästarinna

Bauke de Jong

073 519 00 64
xyzn@​i-qnyn.fr
Barmästare

Sofia Elfwendahl

073 519 00 65
onez@​i-qnyn.fr
Pubchef

John Peter Wahlbäck

073 519 00 66
chora@​i-qnyn.fr

Tjänstemän


Ekonomi- och fastighetschef

Kicki Höglund

076-118 84 01
rxbabzv@​i-qnyn.fr

Uthyrning


Uthyrningssäljare

Richard Babra

073 519 00 67
hguleavat@​i-qnyn.fr

Kontaktutskottet


Kontaktsekreterare

Maja Wikborg


xh@​i-qnyn.fr
Biträdande kontaktsekreterare

Astrid Kling


xh@​i-qnyn.fr

Informationsutskottet


Informationssekreterare

Alexis Andersson

073 - 780 39 22
vash@​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Erik Stenman Andersson

073 982 86 10
jroo@​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Elon Kinberger

076 031 21 89
jroo@​i-qnyn.fr
Nationsöversättare

Erik Linderson


genafyngvba@​i-qnyn.fr

Jubileumskommittén


Ordförande för jubileumskommittén

Carl Mikael Carlsson


whovyrhz@​i-qnyn.fr
Redaktör för sångboken

Karolina Andersdotter


fnatobx@​i-qnyn.fr
Ansvarig för jubileumsbalen

Anna Henriksson


whovyrhzfony@​i-qnyn.fr
Redaktör för skriftserien

Johannes Gäverth


fxevsgfrevr@​i-qnyn.fr
Ansvarig för talarkvällar

Anders Bokvist


gnynexinyyne@​i-qnyn.fr
Ansvarig för jubileumsutställningen

Mica Håll


hgfgnyyavat@​i-qnyn.fr
Insamlingsansvarig för husrenoveringen

Emelie Gustafson


vafnzyvat@​i-qnyn.fr
Producent för spexet Gustaf den Adolf

Nina Ramezani


tqn@​i-qnyn.fr

Rådgivning


Nationsjurist

Anna-Karin Spector Höök


angvbafwhevfg@​i-qnyn.fr
Nationspräst

Åsa Jonsson

018-56 40 24
angvbafcenfg@​i-qnyn.fr
Jämlikhetsombud

Martin Örlén


wnzb@​i-qnyn.fr
Alkoholombud

Erika Jonsson


nyxb@​i-qnyn.fr

Biblioteksutskottet


Bibliotekarie

Martin Örlén

073 519 00 69
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Biträdande bibliotekarie

VAKANT


Antikvarie

Lukas Johnell


nagvxinevr@​i-qnyn.fr
Arkivarie

Karolina Andersdotter


nexvinevr@​i-qnyn.fr

Internationella utskottet


internationell sekreterare

Carolina Carlberg


vh@​i-qnyn.fr
Bitr Interantionell sekreterare

Terese Törn


Idrottsutskottet


Idrottssekreterare

Jennifer Leijon


vs@​i-qnyn.fr
Biträdande idrottssekreterare

Karl Brink


vs@​i-qnyn.fr
Sektionsledare för handboll

Joakim Elisson

070 667 37 53
unaqobyy@​i-qnyn.fr
Sektionsledare för fotboll

Dimitris Bampalikis

0722314819
sbgobyy@​i-qnyn.fr
Sektionsledare för innebandy

Joel Hildén

070 738 34 99
vaaronaql@​i-qnyn.fr

Spelmanslaget


Webbansvarig

Erik Stenman


jroo@​i-qnynfcryznafynt.fr
Ordförande

Tilda Segerberg


beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

Kulturklubben


Ordförande

Johan Modin


xhyghexyhoora@​i-qnyn.fr

Spelgillet


Ordförande

Jimmy Brandt


beqsbenaqr@​fcrytvyyrg.fr

Spexet


Spexförman

Erika Jonsson


fcrkrg@​i-qnyn.fr
Spexförman

Joel Hildén

spexet@v-dala.se

ab Kruthornen & Letta Gardet


Första Lettgardist


1yt@​xuyt.fr

Förste Kruthorn

0701315662
1xu@​xuyt.fr

Samba São Miguel


Ledare (mestre)

Thomas Westerbäck

0730 - 33 67 83
ongrevn@​fnzonfnbzvthry.fr
Hemsida

Samba sao miguel

http://www.sambasaomiguel.se

V-Dalakören


Ordförande

Johanna Fjellander


beqsbenaqr@​i-qnynxbera.fr

Syjuntan


Initiativtagare

Line Nielsen


flwhagna@​i-qnyn.fr

Teatergruppen


Teaterförman

Elina Thorén


grngre@​i-qnyn.fr