Kontakt

För frågor gällande medlemskap, stipendier och nationen i stort, kontakta Förste kurator.
För ärenden av ekonomisk karaktär, kontakta Andre kurator.
För frågor gällande nationens bibliotek, kontakta Bibliotekarien.
För frågor gällande Puben, kontakta pubchefen.
För frågor gällande festvåningen, kontakta klubbmästaren, klubbmästarinnan eller barmästaren.
För frågor gällande lunchserveringen, kontakta lunchchefen.
För att boka in en fest på V-Dala, kontakta uthyrningssäljaren.

Ämbetsmän


Förste kurator

Emilia Wittfooth

018-10 53 39
1d@​i-qnyn.fr
Andre kurator

Emelie Lindgren

018-10 53 39
2d@​i-qnyn.fr
Bibliotekarie

Martin Örlén

073 519 00 69
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Inspektor

Johan Sundström


vafcrxgbe@​i-qnyn.fr
Proinspektor

Mikael Gidhagen


cebvafcrxgbe@​i-qnyn.fr
Skattmästare

Rolf Kroon


fxnggz@​i-qnyn.fr
Ställföreträdande skattmästare

Helene Erbing Backström


fgnyys.fxnggz@​i-qnyn.fr

Klubbverk


Lunchchef

Josef Widén

073 519 00 60
yhapu@​i-qnyn.fr
Klubbmästare

Jonas Håll

073 519 00 63
xyz@​i-qnyn.fr
Klubbmästarinna

Bauke de Jong

073 519 00 64
xyzn@​i-qnyn.fr
Barmästare

Sofia Elfwendahl

073 519 00 65
onez@​i-qnyn.fr
Pubchef

John Peter Wahlbäck

073 519 00 66
chora@​i-qnyn.fr

Tjänstemän


Ekonomi- och fastighetschef

Kicki Höglund

076-118 84 01
rxbabzv@​i-qnyn.fr

Uthyrning


Uthyrningssäljare

Richard Babra

073 519 00 67
hguleavat@​i-qnyn.fr

Kontaktutskottet


Kontaktsekreterare

Maja Wikborg


xh@​i-qnyn.fr
Biträdande kontaktsekreterare

Astrid Kling


xh@​i-qnyn.fr

Informationsutskottet


Översättare

Malin Larsson


genafyngvba@​i-qnyn.fr
Nationsöversättare

Jesper Lunning


genafyngvba@​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Erik Stenman Andersson

073 982 86 10
jroo@​i-qnyn.fr
Informationssekreterare

Alexis Andersson

073 - 780 39 22
vash@​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Yasir Bilal

070 062 84 34
jroo@​​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Elon Kinberger

076 031 21 89
jroo@​i-qnyn.fr

Jubileumskommittén


Ordförande för jubileumskommittén

Carl Mikael Carlsson


whovyrhz@​i-qnyn.fr
Redaktör för sångboken

Karolina Andersdotter


fnatobx@​i-qnyn.fr
Ansvarig för jubileumsbalen

Anna Henriksson


whovyrhzfony@​i-qnyn.fr
Redaktör för skriftserien

Johannes Gäverth


fxevsgfrevr@​i-qnyn.fr
Ansvarig för talarkvällar

Anders Bokvist


gnynexinyyne@​i-qnyn.fr
Ansvarig för jubileumsutställningen

Mica Håll


hgfgnyyavat@​i-qnyn.fr
Insamlingsansvarig för husrenoveringen

Emelie Gustafson


vafnzyvat@​i-qnyn.fr
Producent för spexet Gustaf den Adolf

Nina Ramezani


tqn@​i-qnyn.fr

Rådgivning


Nationsjurist

Anna-Karin Spector Höök


angvbafwhevfg@​i-qnyn.fr
Nationspräst

Åsa Jonsson

018-56 40 24
angvbafcenfg@​i-qnyn.fr
Jämlikhetsombud

Martin Örlén


wnzb@​i-qnyn.fr
Alkoholombud

Erika Jonsson


nyxb@​i-qnyn.fr

Biblioteksutskottet


Bibliotekarie

Martin Örlén

073 519 00 69
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Biträdande bibliotekarie

VAKANT


Antikvarie

Lukas Johnell


nagvxinevr@​i-qnyn.fr
Arkivarie

Karolina Andersdotter


nexvinevr@​i-qnyn.fr

Internationella utskottet


internationell sekreterare

Carolina Carlberg


vh@​i-qnyn.fr
Bitr Interantionell sekreterare

Terese Törn


Idrottsutskottet


Idrottssekreterare

Jennifer Leijon


vs@​i-qnyn.fr
Biträdande idrottssekreterare

Karl Brink


vs@​i-qnyn.fr
Sektionsledare för handboll

Joakim Elisson

070 667 37 53
unaqobyy@​i-qnyn.fr
Sektionsledare för fotboll

Dimitris Bampalikis

0722314819
sbgobyy@​i-qnyn.fr
Sektionsledare för innebandy

Joel Hildén

070 738 34 99
vaaronaql@​i-qnyn.fr

Spelmanslaget


Webbansvarig

Erik Stenman


jroo@​i-qnynfcryznafynt.fr
Ordförande

Tilda Segerberg


beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

Kulturklubben


Ordförande

Johan Modin


xhyghexyhoora@​i-qnyn.fr

Spelgillet


Ordförande

Jimmy Brandt


beqsbenaqr@​fcrytvyyrg.fr

Spexet


Spexförman

Erika Jonsson


fcrkrg@​i-qnyn.fr
Spexförman

Joel Hildén

spexet@v-dala.se

ab Kruthornen & Letta Gardet


Förste Kruthorn

0701315662
1xu@​xuyt.fr

Första Lettgardist


1yt@​xuyt.fr

Samba São Miguel


Ledare (mestre)

Thomas Westerbäck

0730 - 33 67 83
ongrevn@​fnzonfnbzvthry.fr
Hemsida

Samba sao miguel

http://www.sambasaomiguel.se

V-Dalakören


Ordförande

Johanna Fjellander


beqsbenaqr@​i-qnynxbera.fr

Syjuntan


Initiativtagare

Line Nielsen


flwhagna@​i-qnyn.fr

Teatergruppen


Teaterförman

Elina Thorén


grngre@​i-qnyn.fr