Kontakt

Ämbetsmän och klubbverk


Förste kurator

Emilia Wittfooth

018-10 53 39
1d@​i-qnyn.fr
Andre kurator

Emelie Lindgren

018-10 53 39
2d@​i-qnyn.fr
Taketchef

Sofia Ludén

073-519 00 66
gnxrg@​i-qnyn.fr
Taketchef

Niklas Dufåker


gnxrg@​i-qnyn.fr

Klubbverk


Taketchef

Niklas Dufåker


gnxrg@​i-qnyn.fr

Ämbetsmän


Förste kurator

Emilia Wittfooth

018-10 53 39
1d@​i-qnyn.fr
Andre kurator

Emelie Lindgren

018-10 53 39
2d@​i-qnyn.fr
Taketchef

Sofia Ludén

073-519 00 66
gnxrg@​i-qnyn.fr

Rådgivning


Nationspräst

Åsa Jonsson

018-56 40 24

Jämlikhetsgruppen


Jämlikhetsombud

Martin Örlén


wnzb@​i-qnyn.fr

Biblioteksutskottet


Bibliotekarie

Nina Ramezani


Ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr

Informationsutskottet


Informationssekreterare

Alexis Andersson

073 - 780 39 22
vash@​i-qnyn.fr
Nationsöversättare

Erik Lindersson


genafyngvba@​i-qnyn.fr

Webbredaktörer


Webbredaktör

Erik Stenman Andersson

0739828610
jroo@​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Elon Kinberger

0760312189
jroo@​i-qnyn.fr

Idrottsutskottet


Idrottssekreterare

Jennifer Leijon


vs@​i-qnyn.fr

Handbollssektionen


Handbollsledamot

Joakim Elisson

0706673753
Wbnxvz.Ryvffba@​tznvy.pbz

Innebandy


Innebandyledamot

Joel Hildén

+46 707 38 34 99
Wbry.Uvyqra.4786@​fghqrag.hh.fr

Fotbollssektionen


Fotboll sektionsledare

Dimitris Bampalikis

0722314819
qvzvgevf.onzcnyvxvf@​tznvy.pbz

ab Kruthornen & Letta Gardet


Förste kruthorn


1xu@​xuyt.fr

Spelgillet


Ordf. Spelgillet

Jimmy Brandt


beqsbenaqr@​fcrytvyyrg.fr

Spelmanslaget


Ordförande

Tilda Segerberg


beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

Syjuntan


Initiativtagare

Line Nielsen


flwhagna@​i-qnyn.fr

Kulturklubben


Ordförande

Johan Modin


xhyghexyhoora@​i-qnyn.fr

Spexgruppen


Spexförman

Spexelina Spexare

070 - 00 00 00
fcrkrg@​i-qnyn.fr

Teatergruppen


Teaterförman

Elina Thorén


grngre@​i-qnyn.fr