Kontakt

Kuratel


För frågor gällande medlemskap, stipendier och nationen i stort, kontakta Förste kurator. För ärenden av ekonomisk karaktär, kontakta Andre kurator.

Förste kurator

Sofia Ludén

018 10 53 39
1d@​i-qnyn.fr
Andre kurator

Pontus Degréus

018 10 53 39
2d@​i-qnyn.fr

Klubbverk


Klubbmästaren har hand om festvåningens klubbverksamhet, Klubbmästarinnan har hand om servering på festvåningen, Pubchefen har hand om puben inklusive pubrundor och bokningar av röda rummet. Barmästaren har hand om dryck och barer på festvåningen.

Klubbmästare

Moa Skan

018-13 48 59
xyz@​i-qnyn.fr
Klubbmästarinna

Karin Karlsson

018-13 48 59
xyzn@​i-qnyn.fr
Pubchef

Lukas Paulsson

018-12 29 48
chora@​i-qnyn.fr
Barmästare

Amanda Ritzman

018-13 48 59
onez@​i-qnyn.fr

Uthyrning


Uthyrningssäljaren har hand om nationens uthyrningsverksamhet. Hit vänder du dig för att boka in en fest i våra lokaler.

Uthyrningssäljare

Albert Tunér

073-5190067
hguleavat@​i-qnyn.fr

Tjänstemän


För frågor kring ekonomi, löner och V-Dalas fastighet, kontakta ekonomi- och fastighetschefen.

Ekonomi- och fastighetschef

Kicki Höglund

018-106367
rxbabzv@​i-qnyn.fr

Kontaktutskottet


Kontaktutskottet har hand om nationens nya medlemmar.

Kontaktsekreterare

Caroline Lindroth

xh@​​i-qnyn.fr
Biträdande kontaktsekreterare

Sandra Sangwan

xh@​​i-qnyn.fr

Informationsutskottet


Informationsutskottet samordnar nationens informationskanaler och marknadsför nationens aktiviteter.

Informationssekreterare

Helena Wrete

vash@​i-qnyn.fr
Webbredaktör

Fredrik Kindström

jroo@​​i-qnyn.fr
Redaktör för Twitter

Johanna Gellerman

vash@​​i-qnyn.fr
Redaktör för affischer

Christoffer Holmberg

vash@​​i-qnyn.fr
Redaktör för Instagram

Vera Sintorn

vash@​​i-qnyn.fr
Redaktör för Landskapsposten

Maria Martinsson

ynaqfxncfcbfgra@​​i-qnyn.fr
Redaktör för Facebook

Michaela Henrikson

vash@​i-qnyn.fr
Biträdande Webbredaktör

Erik Stenman Andersson

jroo@​i-qnyn.fr
Nationsöversättare

Elvira Laurien och Maria Martinsson

genafyngvba@​i-qnyn.fr

Biblioteksutskottet


Biblioteksutskottet driver nationens bibliotek.

Bibliotekarie

Johanna Fjellander

018 – 13 15 86
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Biträdande bibliotekarie

Erika Jonsson

ovoyvbgrxnevr@​​i-qnyn.fr
Arkivarie

Mathilda Meijling

nexvinevr@​i-qnyn.fr

Idrottsutskottet


Idrottsutskottet anordnar veckovisa träningar och idrottsaktiviteter.

Idrottssekreterare

Julia Ivehammar

vs@​i-qnyn.fr
Biträdande idrottssekreterare

Nathalie Nilsson

vs@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i handboll

Joakim Elisson

unaqobyy@​i-qnyn.fr
Biträdande sektionsledare i handboll

Keiji Yamauchi

unaqobyy@​i-qnyn.fr
Sektionsledare för fotboll

Pontus Korsgren

sbgobyy@​i-qnyn.fr
Biträdande sektionsledare i fotboll

Dimitrios Bampalikis

sbgobyy@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i innebandy

Emanuel Larsson

vaaronaql@​i-qnyn.fr
Biträdande sektionsledare i innebandy

Linnea Hahne

vaaronaql@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i basket

Christopher Hollman

onfxrg@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i löpning

Oscar Wörman

vs@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i crocket

Karl Brink

pebpxrg@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i cricket

Yasir Bilal

pevpxrg@​i-qnyn.fr
Sektionsledare i dans

Amanda Isaksson

vs@​i-qnyn.fr

Internationella utskottet


Internationella utskottet har hand om nationens internationella medlemmar.

Internationell sekreterare

Philip Johansson

vh@​i-qnyn.fr
Biträdande internationell sekreterare

Maria Martinsson

vh@​i-qnyn.fr

Jämlikhetsgruppen


Jämlikhetsombudet kan du vända dig till om du upplevt trakasserier eller orättvis behandling på nationen.

Jämlikhetsombud

Elina Linus Thorén

wnzb@​i-qnyn.fr

Rådgivning


För personlig rådgivning, tveka inte att vända dig till våra rådgivare.

Jämlikhetsombud

Elina Linus Thorén

wnzb@​i-qnyn.fr
Nationskaplan

Charlotte Frycklund

018 56 40 24
angvbafxncyna@​i-qnyn.fr
Nationsjurist

Anna-Karin Spector Höök

angvbafwhevfg@​i-qnyn.fr
Alkoholombud

Jessica Edman

nyxb@​i-qnyn.fr

Landskapsposten


Landskapsposten är nationens egna tidning som ges ut två gånger per termin.

Redaktör

Maria Martinsson

ynaqfxncfcbfgra@​i-qnyn.fr

Styrelsen


Nationens styrelse.

Förste kurator

Sofia Ludén

018 10 53 39
1d@​i-qnyn.fr
Andre kurator

Pontus Degréus

018 10 53 39
2d@​i-qnyn.fr
Bibliotekarie

Johanna Fjellander

018 – 13 15 86
ovoyvbgrxnevr@​i-qnyn.fr
Skattmästare

Rolf Kroon

fxnggz@​i-qnyn.fr
Proinspektor

Mikael Gidhagen

cebvafcrxgbe@​i-qnyn.fr
Biträdande skattmästare

Helene Erbing Backström

fgnyys.fxnggz@​i-qnyn.fr
Inspektor

Peter Wallensteen

vafcrxgbe@​i-qnyn.fr

Lördagsfika


Nationens fik som drivs varje lördag.

Lördagsfikavärd

Athena Papadopoulou

ybs@​i-qnyn.fr
Lördagsfikavärd

Hanna Storsved

ybs@​i-qnyn.fr

Söndagsbrunch


Nationens brunch som drivs varje söndag.

Brunchvärd

Miu Yee Wong

oehapu@​i-qnyn.fr
Brunchvärd

Emma Laihanen

oehapu@​i-qnyn.fr

Spelmanslaget


Världens äldsta studentspelmanslag.

Ordförande

Tove Cederquist

beqs@​i-qnynfcryznafynt.fr

Samba São Miguel


Nationens slagverksorkester.

Ledare (mestre)

Thomas Westerbäck

073 033 67 83
ongrevn@​fnzonfnbzvthry.fr

Syjuntan


Nationens sy- och hantverksförening.

Sekreterare

Karolin Adamsson

flwhagna@​i-qnyn.fr
Ordförande

Erika Jonsson

flwhagna@​i-qnyn.fr

ab Kruthornen & Letta Gardet


Nationens egen blåsorkester med balett.

Första Lettgardist

Olle Hedgren

1yt@​xuyt.fr
Förste Kruthorn

Karl Brink

1xu@​xuyt.fr

Spelgillet


Nationens spelförening som ägnar sig åt bland annat brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, lajv, TV-spel och film.

Ordförande

Fredrik Mattsson

beqsbenaqr@​fcrytvyyrg.fr

Spexet


Spexföreningen ägnar sig åt komisk teater med publikinteraktion och framträder på nationens gasker och tillställningar.

Spexförman

Signe Wolf

fcrkrg@​i-qnyn.fr
Spexförman

Johannes Bonnevier

spexet@v-dala.se

Teatergruppen


Teaterföreningen sätter upp pjäser och föreställningar.

Teaterförman

Harald Götlind och Jesper Lunning

grngre@​i-qnyn.fr

V-Dalakören


Blandad kör som anordnar konserter och regelbundet framträder på nationens tillställningar.

Ordförande

Marie Troedsson

beqsbenaqr@​i-qnynxbera.fr