Valborg på V-Dala

Har du något föreningsengagemang upptaget i ditt CV ?

Visste du att föreningsengagemang står högt i kurs hos svenska arbetsgivare? Krydda din resumé på nationen. Hör av dig till Förste kurator om du vill veta mer om hur du engagerar dig. 

 
Startsida arrow Nytta arrow Handlån
Handlån Utskrift E-post

Nationsmedlemmar har på nedanstående villkor rätt att som tillfällig hjälp erhålla handlån om högst 2,500 kronor ur handlånekassans tillgängliga medel. Handlånet utbetalas kontant. Återbetalning av lån samt ränta kan göras antingen kontant på ekonomiexpeditionen eller via plusgirot.

  1. Handlån utlämnas mot revers med proprietetsborgen av två för beloppet fullt vederhäftiga, myndiga personer varav minst en ska inneha giltig nationslegitimation.
  2. En nationsmedlem får inte samtidigt stå som borgensman för flera än två handlån. Ämbetsman eller medlem av klubb- och gilleverk vid nationen får ej teckna borgen. Den som häftar övertidig skuld till nationen godtas inte som borgensman.
  3. Handlån ska återbetalas inom tre månader från lånets erhållande. Lån, för vilket lånetiden enligt denna beräkning skulle utlöpa under tiden 1 juni – 15 september eller 15 december – 15 januari; gäller dock att lånet förfaller 15 september respektive 15 januari.
  4. Nytt handlån får inte tas inom två veckor efter det att det tidigare lånet inbetalats, om inte det nya lånet med lägst ¼ understiger det tidigare. Medlem av nationen får inte samtidigt inneha mer än ett handlån.
  5. Ränta utgår med 0,75% per månad, motsvarande 9% per år. Påbörjad månad räknas som hel månad.
  6. Om lån och ränta inte betalas inom föreskriven tid, utgår ränta från förfallodagen beräknad enligt räntelagen §6, motsvarande den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Räntan utgår per påbörjad månad. Låntagaren är dessutom skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse (f.n. (år 2007) 30 kronor).
  7. Låntagare som vid upprepade tillfällen brutit mot gällande handlånereglemente kan, efter beslut av nationens styrelse, förvägras nytt lån.
 
Bli medlem via Uppsalastudent.com

Här finns vi

 018-133 133

Västmanlands-Dala nation
S:t Larsgatan 13
753 11 Uppsala

Kontakta oss
Öppettider

nationsbibliotek-se.png

Gammal student?

För dig som vill minnas 

Verktyg

  • Swedish
  • English
        Decrease font size Default font size Increase font size

Administration


Glömt ditt lösenord?

www.v-dala.se
V-Dala.se