Valborg på V-Dala

Har du något föreningsengagemang upptaget i ditt CV ?

Visste du att föreningsengagemang står högt i kurs hos svenska arbetsgivare? Krydda din resumé på nationen. Hör av dig till Förste kurator om du vill veta mer om hur du engagerar dig. 

 
Startsida arrow Nytta arrow Stipendier
Stipendier Utskrift E-post

Både universitetet och nationen förvaltar ett stort antal stipendier med syfte att stödja medlemmar av Västmanlands-Dala nation. Stipendierna utlyses på nationen fyra gånger om året - håll ögonen öppna här, i Landskapsposten och på nationens anslagstavla! Kontakta Förste kurator för mer information. För frågor rörande utbetalning av stipendiepengar, kontakta ställföreträdande Skattmästaren.

Utlysning av stipendier höstterminen 2013

Sista ansökningsdag för nationsförvaltade stipendier höstterminen  2013 är den 15 november kl. 12.00. Ansökan lämnas in till Förste kurator på V-Dalas kuratorsexpedition under expeditionens öppettider. Beslut fattas av seniorskonventet den 22 november.

För mer information se länkat dokument för HT13

Information in English

Application deadline for the nation's scholarships is November 15. 12:00.

Link to document   

Beslut om tilldelade stipendier

Nu har beslut fattats rörande universitetsförvaltade stipendier höstterminen 2013. Tillkännagivande om stipendiemotaggare kommer att göras via universitetet.

Tidigare beslut rörande Ofvandahls forskarstipendium och Björks hedersledamotsstipendium kan du läsa genom att klicka på länkarna nedan.

Seniorskonventets beslut rörande Ofvandahls forskarstipendium
Björkskommitténs beslut rörande Ingegerd och Viking Olov Björks hedersledamotsstipendium

Bevakning av stipendier

För att behålla ett stipendium du tilldelats måste du bevaka stipendiet varje termin. Detta gör du genom att återigen lämna in en fullständig stipendieansökan med konfidentiell självdeklaration (universitetets ansökningsblankett), registerutdrag på lästa kurser, intyg på att du studerar innevarande termin, samt ett kvitto på betald terminsräkning (kopia på nationskort går bra). Bevakningen skall vara förste kurator tillhanda senast den 25 februari alternativt 15 september. Du kan även få stipendiet vilandeförklarat. Detta innebär att du senast sista bevakningsdag lämnar in en ansökan om att få stipendiet vilandeförklarat om du inte studerar under aktuell termin. Stipendiet kommer inte förlängas. De pengar som inte delas ut när stipendiet är vilande kommer inte att delas ut senare. Däremot kan du få stipendiet igen om det återstår tid på stipendiet när du inte längre vill ha det vilande. För att återfå erhållet stipendium efter vilandeförklaring lämnar du bara in en ansökan till Förste kurator enligt ovan.

Om du har några frågor kring stipendium kan du kontakta Förste kurator. 

Här kan man ladda ned ansökningsblankett, denna används både för ansökan och bevakning. För ansökans giltighet skall sådan blankett vara sanningsenligt ifylld och Förste kurator tillhanda senast sista ansökningsdag. Glöm inte att bilägga nödvändiga dokument.

 
Bli medlem via Uppsalastudent.com

Här finns vi

 018-133 133

Västmanlands-Dala nation
S:t Larsgatan 13
753 11 Uppsala

Kontakta oss
Öppettider

nationsbibliotek-se.png

Gammal student?

För dig som vill minnas 

Verktyg

  • Swedish
  • English
        Decrease font size Default font size Increase font size

Administration


Glömt ditt lösenord?

www.v-dala.se
V-Dala.se